เอกสารเรียนวิชาวิจัย November 4, 2013

ถึงนักศึกษาปี 4 ที่เรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาล

     ครูส่งเอกสารเรียนวิชานี้มาให้นะคะ  พรุ่งนี้เริ่มเรียน 08.00 น. เป็นต้นไป  เรียนกับอ.ลัดดาวรรณ  ให้นักศึกษานำ notebook  ที่ลงโปรแกรม SPSS มาแล้ว  นำมาด้วยนะคะ  และกลุ่มไหนที่แบบสอบถามเรียบร้อย และครูดูให้แล้ว นำไปเก็บข้อมูลได้เลย  เพื่อที่จะได้นำมาคีย์ข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  และอีกเรื่องหนึ่ง  อย่าลืมส่งเล่มแก้ไขหลังเสนอโครงร่างวิจัยนะคะ

             อ.สุปราณี

 

34

DOWNLOAD >> HERE!

Advertisements

วิชาการพยาบาลเด็ก 1 ประกาศคะแนนสอบย่อย และ การสอบ Lab

อาจารย์ขอประกาศคะแนนสอบย่อย การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 

ซึ่งคะแนนค่อนข้างดีนะคะ ใครที่คะแนนดีอยู่แล้วขอให้ตั้งใจต่อไป ใครที่คะแนนไม่ดี ขอให้พยายามมากขึ้น คะแนนสอบย่อยนี้เต็ม 30 คะแนน คิดเป็น 5% 

คนที่คาดด้วยสีแดงหมายถึงได้ถอนชื่อออกจากการเรียนวิชานี้แล้ว ดังนั้นขอแจ้งให้นักศึกษาหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มทราบเวลาทำงานกลุ่มไม่ต้องตามหานะคะ

คนที่คาดด้วยสีส้มไม่ลงคะแนนให้เนื่องจากไม่เขียนกลุ่ม หรือเขียนกลุ่มผิด

ถ้านักศึกษาคนใดไม่เขียนกลุ่ม หรือเขียนกลุ่มผิด ไม่ว่าการสอบย่อยสอบกลางภาค อาจารย์จะไม่ประกาศคะแนนนะคะ

 

ดังนั้นสอบกลางภาคในครั้งนี้เขียนกลุ่มให้ถูกต้องอย่างละเอียด เช่น A 1.1 ไม่ใช่เขียน Sec 03 

 

สอบ Lab วันจันทร์ตามปกตินะคะ ของ Lab CPR และ Suction กลุ่มเช้ามาเช้าเริ่ม 8.00 น. กลุ่มบ่ายมาบ่ายเริ่ม 13.00 น. เรียงตามรายชื่อ 

 

สอบ Lab ฉีดยา วันจันทร์ ให้มาสอบคำนวนทุกคน ทั้งSec เช้าและบ่าย ในเวลา 7.00 น. มานั่งบริเวณลานพลาซ่า โต๊ะละ 4 คน 

เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเป็นคะแนนช่วยได้มาก หลังจากสอบคำนวน เสร็จแล้ว Lab Sec เช้า สอบ ตามอาจารย์ประจำกลุ่ม ที่ได้ประกาศไปตามตารางเรียน มีสองกลุ่มใหญ่คือ A1.1 สอบกับ อ.ฐัติมาและอ.พณิตา กลุ่ม A2.2 สอบกับ อ.ชุติมาและอ.ศุภชัย เวลาสอบให้เรียงตามเลขที่เริ่มจาก 1 เป็นต้นไป ห้ามสลับเลขที่ เนื่องจากที่ผ่านมานักศึกษาไม่ยอมเข้าสอบ ไม่จัดคิว ทำให้อาจารย์รอ  กลุ่มบ่ายมาสอบ 13.00 น. ตามกลุ่มตามอาจารย์เช่นเดียวกันค่ะ 

ใครเข้าสอบผิดกลุ่มจะไม่ให้คะแนน

 

ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกคนในการสอบ Midterm นะคะ 

“ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น”

 

อาจารย์ชุติมา 

 

คะแนน สอบย่อย Sec 01-02 การพยาบาลเด็ก 1

DOWNLOAD >> HERE!

คะแนน สอบย่อย Sec 03-04 การพยาบาลเด็ก 1

DOWNLOAD >> HERE!

นักศึกษาปี 4 เขียนแผนการเรียน วิชาปฏิบัติเด็ก

นักศึกษาปี 4 ที่ไม่ผ่านวิชาปฏิบัติเด็ก หรือปี 4 ผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นฝึกปฏิบัติเด็กเนื่องจากไม่ผ่านทฤษฎีเด็กและวัยรุ่น 1 หรือทฤษฎีเด็กและวัยรุ่น 2 ทุกคน

ให้เขียนแผนการเรียนซึ่งกรุณาใช้แบบฟอร์มที่อาจารย์ส่งให้ใหม่นี้ ที่ UPDATE แล้ว

ในการเขียนเพราะมีการปรับคำถาม

 แล้วนำมาส่งให้อาจารย์ชุติมา  ดาวล้อม (โดยจะจัดที่ให้วางตามแผน ห้ามวางผิดกองโดยเด็ดขาด) 

ส่งภายในวันที่ 12  พฤษจิกายน 2556 ถ้าใครไม่ส่งแผนจะไม่พิจารณาให้ขึ้นฝึกปฏิบัติเด็กไม่ว่าเทอมใดๆ 

โดยเขียนตามเทอมและพยายามยึดตามแผนที่อาจารย์สุนิดาประกาศ ว่า Sec ไหนขึ้น Sec 01 หรือ 02

 

อาจารย์ชุติมา 

 

แผนการเรียน

DOWNLOAD >> HERE!

sec02 ที่ฝึกสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รหัสวิชาTNUR3328

ถึงนักศึกษาที่ขึ้นฝึกsec02ทุกคน
          ตามที่ นศ.sec02 ฝึกสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รหัสวิชาTNUR3328 
ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.ถึง 20 ธค.56 นอกจากแบบประเมินทั้ง 2 แบบแล้วมีแบบ
ฟอร์มที่ต้องใช้อีก คือ 1) แบบฟอร์มประเมิน Case study  ที่ นศ.ต้องแนบ พร้อม
กับ Case study เมื่อส่ง Case ให้ Precepter ประเมินให้คะแนน กลุ่มละ 1 ชุด 
2) แบบประเมินประเด็นจริยธรรม นศ.ต้องแนบคู่กับเล่มประเด็นจริยธรรม ส่งให้
Precepter ให้คะแนนเช่นกัน 
และ 3) หัวหน้ากลุ่มติดตามใบคะแนนทั้ง 2 แบบ มาส่งครูหลังจากสิ้นสุด ward
สมเด็จฯ และward ราชบุรี  และพร้อมกันนี้ครูได้ส่งตัวอย่างการใช้กลไกทางจิต
เพื่อวิเคราะห์การใช้กลไกทางจิตของผู้ป่วยมาด้วย และแบบประเมินพฤติกรรม
ผู้ป่วยขณะเข้ากลุ่มกิจกรรมบำบัด   ทั้งนี้ให้หัวหน้ากลุ่มรวบรวมเข้าแฟ้มประจำ ward
ให้เรียบร้อยและส่งให้ครูตรวจแฟ้มในวันที่4 พ.ย.56 เวลา 13.00 น. 
            และในวันที่ 1 พ.ย.56ถือเป็นวันขึ้นward เวลา 8.30 น. แต่งชุดward พบกัน
ที่หน้าห้อง Nursing    Aj.Orpicha ketphun.

 

แบบฟอร์มโครงการชุมชน

DOWNLOAD >> HERE!

TNUR3328แบบประเมินcase study

DOWNLOAD >> HERE!

 

ประกาศรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช SEC 02 
ประกาศจากอ.อรพิชา 
>> พรุ่งนี้ให้เป็น self study ให้ทุกกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1-14 เขียนโครงการชื่อ “คริสเตรียน-อสม.ร่วมคิด พัฒนาชีวิต พิชิตความเครียด”(ห้ามลอกกันนะคะ!!!!) ตามแบบตัวอย่างการเขียนโครงการซึ่งอาจารย์ อรพิชาได้ส่งไฟล์ตัวอย่างในเมลล์ชั้นปี ให้แล้วค่ะ
>> ส่งรูปเล่มโครงการ (มีปกและรายชื่อ), แฟ้มเซนต์ชื่อ(ให้อาจารย์ตรวจความเรียบร้อย), สรุปงานกลุ่มจิตบำบัด(รัดเข็มขัดเป็นกลุ่ม) ส่งวันจันทร์ หลังเลิกเรียนวิชาวิจัยค่ะ 

Cr: Chiraporn Fonz

แบบเช็คการเรียนตามรหัสนักศึกษา

สวัสดีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกท่าน
 
          เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องการให้ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทุกท่าน
 
ว่าจะสามารถเรียนจบตามแผนการศึกษาหรื่อไม่ จึงได้ออกแบบให้นักศึกษากรุณาตรวจสอบตัวเอง
 
แล้วมารายงานผลให้เลขาหลักสูตรภาษาไทย ( อ.อ้อมใจดำวรรณ )
 
โดยที่นักศึกษาทุกท่านจะต้องใส่รายละเอียด ตามแบบฟอร์ม  พร้อมทั้งปริ้นเกรดมาให้ด้วย
 
แบบฟอร์มที่นำส่ง กรุณาส่งฉบับสำเนา   (ขอให้นักศึกษาเก็บข้อมูลลงในไฟล์ตัวเอง)
 
หากว่าไม่นำส่ง อาจารย์จะไม่สามารถแจ้งรายชื่อจบ  และท่านใดมีปัญหาการช่วยเหลือจะไม่สามารถดำเนินการได้ทัน
 
ขอส่งเอกสารในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ก่อนภายในเวลา 17.00 น  ที่โต๊ะ อาจารย์อ้อมใจ ดำวรรณ หรือส่งกับหัวหน้าชั้นปี 
 
อนึ่งในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 มีการนัดพบ คณบดี เวลา 11.45 น  หลังเรียนวิชาวิจัย
 
อ.อุษา  ตันทพงษ์   
ประธานหลักสูตรภาษาไทย

แบบเช็คการเรียนนักศึกษา 2549-2553

DOWNLOAD >> HERE!

แบบเช็คการเรียนนักศึกษา 2554

DOWNLOAD >> HERE!

เอกสารเรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาลพรุ่งนี้ 7-10-56

ส่งเอกสารเรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาลพรุ่งนี้ 7-10-56 เวลา 08.00-10.30 น. เรียนหัวข้อการออกแบบวิจัย กับอ.ดร.เสาวนีย์ 10.30-12.30 น. เรียนหัวข้อการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือวิจัยกับครู ส่วนตอนบ่ายครูจะสอนเรื่องการเขียนโครงร่างวิจัย ช่วยแจ้งเพื่อนๆ ด้วยนะคะ 

         อ.สุปราณี

32

DOWNLOAD >> HERE!

 

33

DOWNLOAD >> HERE!