ประกาศ วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 คะแนน อัตนัยสอบกลางภาคค่ะ (ตามเอกสารแนบ)

ประกาศ วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 

– คะแนน อัตนัยสอบกลางภาคค่ะ (ตามเอกสารแนบ)

 
– นักศึกษาที่มีชื่อต่อไปนี้ให้รายงานตัวก่อนเข้าเรียนทุกครั้งเนื่องจากชั่วโมงการขาดเรียนใกล้จะหมดสิทธิ์สอบ
 
ที่ เลขที่นั่ง รหัส ชื่อ – นามสกุล
1 111 500528  นางสาว ชณุตพร     นามวงษ์ 
2 152 520515  นางสาว พัชรีย์     ฉายชูวงษ์ 
3 345 540128  นางสาว สุรางค์     พันธุ์ปลาโด 
4 353 540291  นางสาว ณัฐธิดา     แซ่คิว 
5 380 520328 นางสาว ญาณิศา   ประทุม
6 391 510111 นางสาว สกุลรัตน์  เดชอุดม
7 392 510280 นางสาว อาทิตยา  ตั้งปฐมพงศ์
8 393 510297 นางสาว มะลิจันทร์ โพธิ์งาม
9 395 510386 นางสาว มุกดา   ไชยสิทธิ์
10 397 510432 นางสาว ศรัญญา   เหล่านอก
11 409 510066 นางสาว ภาสินี   พึ่งนุสนธิ์
12 416 510322 นางสาว วิลาวัลย์   สุวรรณเวียง
 
– สำหรับผู้ที่โทรมาลากิจ หรือลาป่วย แล้วยังไม่ได้ส่งใบลา ส่งภายในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 ก่อน 12.00 น.ค่ะ ไม่เช่นนั้นจะถือเป็นการขาดเรียน
 
– เรียนวันเสาร์ที่ 15 และ เสาร์ ที่ 22 กันยายน สำหรับวันเสาร์ที่ 29 กันยายน มีติวก่อนสอบ และมีสอบย่อยปลายภาค (ห้ามขาด)
– สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม เวลาจะแจ้งภายหลัง
 
– หลักการคิดคะแนน
สอบ

1. สอบย่อย

2. สอบกลางภาค

3. สอบปลายภาค

4. สอบปฏิบัติเทคนิคทางการพยาบาลเด็ก 3เทคนิค คือ     

 

             – การให้ฉีดยาแก่ผู้ป่วยเด็ก  

             – การดูดเสมหะ

             – การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในเด็ก

 

 

10%

25%

30%

 

10%

10%

10%

ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 

   

 

5%

 

คะแนนเด็ก 1 กลางภาค(ฉบับส่งให้นักศึกษา)

DOWNLOAD >> http://www.mediafire.com/?w1x26undazu9ipy

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s