ประกาศวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น วันจันทร์ 22 ตุลาคม 8.00-10.00น.

ประกาศวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
แจ้งนักศึกษา SEC.01 ทุกคนทราบ
ให้นักศึกษาเฉพาะ sec.01 มาเรียนทฤษฎี การตรวจร่างกายเด็ก เพื่อทบทวนก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ

โดยอาจารย์สุภาพร  เชยชิด  เป็นผู้สอน
วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2555 เวลา 08.00 น. – 10.00 น. ห้องปฏิบัติการพยาบาล
นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนให้ทันห้ามมาสาย
การแต่งกาย>>>ชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ 
เอกสารการตรวจร่างกายให้สอบถามที่ร้านถ่ายเอกสาร หรือสอบถามกับรุ่นพี่ที่เคยเรียนแล้ว
โดยทุกคนจะต้องมีเอกสารการตรวจร่างกายถือติดตัวมาเรียนทุกคน

ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องอ่านและทบทวนการตรวจร่างกายเด็กมาก่อนล่วงหน้า
อาจารย์ชุติมา
นักศึกษา ปี 4 ที่ติดเรียนวิชาวิจัย 
แล้วไม่สามารถ มาเรียนการตรวจร่างกายในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 เวลา 8.00-10.00 น.
มี 2 กรณี คือ 1
1. ถ้าเคยขึ้นปฏิบัติแล้วตก ให้มารายงานตัว แล้วเซ็นชื่อในใบเซ็นชื่อ 1 แผ่นเฉพาะแล้วเขียนหัวกระดาษว่า ปี 4 เคยขึ้นแล้ว ตก ไม่ได้เข้าร่วมฟัง
โดยไม่ต้องเข้าร่วมฟังอีก
2. กรณี ปี 4 ที่ไม่เคยขึ้นปฏิบัติเด็กมาก่อน ให้มาพบอาจารย์สุภาพร เวลา 12.00 น. ที่ห้องพักอาจารย์ เพื่อคุย
อาจารย์ชุติมา
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s