ประกาศวิชาป.เด็กและวัยรุ่น ต้องอ่านก่อนขึ้นฝึก ปฐมนิเทศ การแต่งกาย และตารางรถ

–          สิ่งที่ต้องรู้ก่อนขึ้น Ward ตามสมุดการบ้านทั้งหมด

–          ต้องรู้ว่า 1 ช้อนชามีกี่ ML.  , 1 ช้อนโต๊ะมีกี่ช้อนชา มีกี่ ML. เสียงปอดผิดปกติ

–          การวัด Tourniquet test วัดอย่างไร

–          เวลาเขียนในสมุดประสบการณ์ ตรงส่วนที่บอกว่าผู้ป่วย และโรค ให้เขียนชื่อโรคคำเต็มห้ามเขียนคำย่อ เช่น DHF ให้เขียน Dengue hemorrhagic fever ไม่เช่นนั้นในตอนที่อาจารย์เช็คสมุดครั้งสุดท้ายว่าครบหรือไม่ จะถือว่าไม่เคยได้ประสบการณ์ส่วนนั้นไป

–          เตรียมปรอท และ Mask ไปด้วย

การปฐมนิเทศและการแต่งกาย

ร.พ. ราชบุรี

– ตามที่อาจารย์สุภาพรได้นัดหมายไว้

 

ร.พ. เกษมราษฎร์

– ปฐมนิเทศ 7.30 น. ห้องประชุมชั้น 3 ตรงข้ามกับลิฟท์ อาคาร ตึก 9 ชั้น พบกับพี่มิว

– แต่งกาย ชุด Ward ปกติ

ร.พ. พญาไท 1 และ 2

– วันที่ 24 ตุลาคม 55 พบฝ่ายบุคคลของแต่ละโรงพยาบาล โดย พญาไท 2 อาคาร 2 ชั้น 18 เวลา 8.00 น.

กลุ่มที่ 2 ,3 และ 4 ของ Sec 01 ทั้ง ร.พ. พญาไท 1 และ 2 จะปฐมนิเทศพร้อมกันวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 น. ที่พญาไท 2

– แต่งกาย ชุด Ward ปกติ

 

ร.พ. โพธาราม

– วันแรกของทุกกลุ่มให้ไปรายงานตัวที่ Ward ในตอนเช้าทุกคนรวมทั้งคนที่ขึ้นเวรบ่าย แล้วพี่จะพาไปปฐมนิเทศ

– แต่งกาย ชุด Ward ปกติ ทั้ง กุมาร และ NICU นำรองเท้าแตะสีขาวเรียบร้อยใส่ถุงไปด้วย

ร.พ. นครปฐม

– ปฐมนิเทศน์ที่ Ward กุมารเวชกรรม

– แต่งกาย ชุด Ward ปกติ นำรองเท้าแตะสีขาวเรียบร้อยใส่ถุงไปด้วย

ร.พ. กรุงเทพคริสเตียน (สีลม)

– ไปที่ Ward ปกติ แล้วพี่จะพาไป ปฐมนิเทศรวม ประมาณ 9.00 น.

– ใส่ชุด Ward ปกติ ทั้ง บรัดเลย์ 10 และ แวลล์ (Well) 16

ร.พ. ดำเนิน

             – ไปที่ Ward ก่อน ตอนเช้า พอประมาณ 9.00 น. ไปปฐมนิเทศรวม

– กุมาร ใส่ชุด Ward ปกติ

ร.พ. บ้านโป่ง

– กลุ่มแรก ไปที่ Ward ก่อน

– Sec 01 ปฐมนิเทศแหล่งฝึกปฏิบัติวันอังคารที่ 30 ตุลาคม  2555  เวลา 09.00-11.00 น. (ทั้งหมด 24 คน)

– Sec 02 ปฐมนิเทศแหล่งฝึกปฏิบัติวันอังคารที่ 30 ตุลาคม  2555  เวลา 09.00-11.00 น. (ทั้งหมด 24 คน)

– กุมาร ใส่ชุด Ward ปกติ

– NICU ใส่ชุด OR (ชุดเขียว) แล้วใส่เสื้อกราวด์คลุม เดินออกจากหอผู้ป่วยไปทานข้าว แต่ห้ามออกจากรั้วโรงพยาบาลและต้องนำรองเท้าแตะใส่ถุงไปเปลี่ยนด้วย

ร.พ. นครธน

– ปฐมนิเทศ ที่แผนกฝึกอบรม ชั้น 4 พบพี่วัณนี เวลา 8.00 น. (อ. ทินกร ไปด้วย)

– ใส่ชุด Ward ปกติ ทั้ง กุมาร และ OPD

ร.พ. สมุทรสาคร

– ขึ้นฝึก กุมารเวชกรรม ปฐมนิเทศที่ Ward กุมารเวชกรรม  (อ.สุนิดา ไปด้วย)

– ขึ้นฝึก OPD ไปปฐมนิเทศที่ OPD (อาจารย์ทรงพล เบอร์โทรศัพท์             080-4333-575      )

– แต่งกาย ชุด Ward ปกติ ทั้ง กุมาร และ OPD

ร.พ.  มะการักษ์

– ตอนเช้าให้ไปที่ Ward ก่อน แล้วค่อยไปปฐมนิเทศ 9.00 น. ณ ห้องประชุม  (อ.ชุติมา)

– NICU ใส่ชุด OR (ชุดเขียว) แล้วใส่เสื้อกราวด์คลุม เดินออกจากหอได้ และต้องนำรองเท้าแตะใส่ถุงไปเปลี่ยนด้วย

– กุมาร ใส่ชุด Ward ปกติ

ร.พ. ศูนย์ 4 ราชบุรี

          – ตอนเช้าให้ไปที่ Ward ก่อน แล้วค่อยไปปฐมนิเทศ (อ. รุ่งอรุณ พาไป)

          – NICU ใส่ชุด OR (ชุดเขียว) แล้วใส่เสื้อกราวด์คลุม เดินออกจากหอผู้ป่วยไปทานข้าว และต้องนำรองเท้าแตะใส่ถุงไปเปลี่ยนด้วย

– OPD และกุมาร ใส่ชุด Ward ปกติ นำรองเท้าแตะไปด้วย

ตารางรถ โทรหาอาจารย์ชุติมาก่อนทุกครั้งถ้ามีปัญหา (คุณโสภณ             086-1686-776      )

 

โรงพยาบาล เวลารถออก เวลากลับ
ร.พ. BCH วันอังคาร  18.00 น. วันเสาร์ 6.00 น.
ร.พ. มะการักษ์ วันอังคาร 14.30 น. วันเสาร์ 9.30 น. , 6.00 น.
ร.พ. โพธาราม (NICU) วันอังคาร 16.00 น. วันเสาร์ 6.00 น.
ร.พ. โพธาราม (กุมาร) พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 6.00 น. พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 17.00 น.
ร.พ. พญาไท 1 และ 2 พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 5.00 น. พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 16.00 น.
ร.พ. ศูนย์ 4 ราชบุรี พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 6.00 น. พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 17.00 น.
ร.พ. บ้านแพ้ว พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 7.00 น. พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 16.30 น.
ร.พ. นครปฐม พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 6.30 น. พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 17.00 น.
ร.พ. ดำเนินสะดวก พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 6.30 น. พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 17.00 น.
ร.พ. บ้านโป่ง พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 6.00 น. พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 17.00 น.
ร.พ. สมุทรสาคร(กุมาร& OPD) พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 6.00 น. พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 17.00 น.
ร.พ. ราชบุรี (ทุก Ward) พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 6.00 น. พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 17.00 น.
ร.พ. เกษมราษฎร์ (รัตนาธิเบศร์) พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 6.00 น. พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 17.00 น.
ร.พ. นครธน พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 6.00 น. พุธ , พฤหัส, ศุกร์ เวลา 17.00 น.

** โรงพยาบาล มหาชัย 2 เปลี่ยนไปขึ้นฝึกที่ ร.พ. สมุทรสาคร ตามตารางที่แนบมาใหม่

ตารางฝึก กุมาร ร.พ. สมุทรสาคร

DOWNLOAD >> http://www.mediafire.com/view/?0dxdj4naa31xkun

ตารางฝึกปฏิบัติ โรงพยาบาล กรุงเทพคริสเตียน(สีลม)

DOWNLOAD >> http://www.mediafire.com/view/?6f22efd8o4kzwns

ประกาศการขึ้นฝึก

DOWNLOAD >> http://www.mediafire.com/view/?srwneb70ekehmxb

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s