แจ้งตารางฝึกปฏิบัติชุมชนล่าสุด และไม่เปลี่ยนแปลง

สวัสดีนักศึกษาทุกคนที่ฝึกปฏิบัติชุมชน เทอมนี้

อาจารย์ขอมอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มตามตารางรายชื่อเตรียมตัวก่อนการฝึกปฏิบัติดังนี้
ปฐมนิเทศวันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม เวลา 8.00-10.00  หากว่านักศึกษามาสายอาจารย์จะมีการลงวินัยค่ะ
     เนื่องจากอาจารย์มีเวลาจำกัด   กรุณาร่วมมือกับอาจารย์ด้วยค่ะ
1. กลุ่มชุมชนที่มีทั้งหมด 4 กลุ่ม จัดหาผู้นำกลุ่มในตำแหน่งต่างๆดังนี้
ประธานกลุ่ม,  รองประธาน  , เลขา , เหรัญญิก ,
สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องถ่ายรูปชุดชุมชนพร้อมแจ้ง  ชื่อ สกุล รหัส เบอร์โทร  และตำแหน่งในกลุ่ม
โดยจัดเรียงในกระดาษ A4  ในแต่ละหน้ากระดาษ ไม่เกิน 10 คน  ส่งให้อาจารย์อุษาในวันปฐมนิเทศ
2. การรักษาเบื้องต้น ที่ฝึกตาม รพช.ต่างๆ นักศึกษาต้องเตรียมรูปถ่ายที่ขึ้น WARD คนละ 2 รูป เพื่อนำไปติดกับใบประเมิน OPD ,ER
ซึ่งอาจารย์จะแจกใบประเมินในวันปฐมนิเทศ
แต่ละ SEC ที่ขึ้นใน รพช.ต่างๆ จะต้องหาหัวหน้ากลุ่มที่จะประสานงานกับอาจารย์โดยตรง โดยหัวหน้าจะต้องประสานงานกับเพื่อนทุก
คนถ่ายรูปในชุดขึ้น ward พร้อมบอก ชื่อ สกุล รหัส เบอร์โทร   โดยจัดเรียงแต่ละกลุ่มที่มีไม่เกิน 7 คน ลงในกระดาษ A4 (ทำ 2 ชุด)
เนื่องจากจะต้องแยกใส่ในซอง  OPD และ ER ต้องพร้อมในวัน ปฐมนิเทศเช่นกัน
3. ในช่วงนี้อาจารย์จะไม่อยู่ ไปประเทศจีน กลับมาก็วันที่ 25 พค.56
แต่อาจารย์ได้จัดเตรียมหนังสือคู่มือที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องใช้ระหว่างการฝึก
ซึ่งอาจารย์ได้ฝากให้ร้านอินอายเขาจัดเรียงหน้า  และในวันปฐมนิเทศจะต้องนำมาด้วยเพื่อความสะดวกในการปฐมนิเทศ
ฝากหัวหน้ากลุ่มสอบถาม ว่าจะเสร็จเมือไหร่ แต่อาจารย์เพิ่งส่งข้อมูลให้เขาในคืนนี้เอง
ทางร้านจะจัดเตรียมเอกสารบางอย่างที่จะต้องใช้สำหรับขึ้น ward ด้วย

หมายเหตุรายชื่อบางคนตัดออกไป และมีเพิ่มบางคน กรุณาตรวจสอบด้วยค่ะ

ขอให้นักศึกษาทุกคนกรุณาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความยากลำบากที่จะต้องฝ่าฝันไปด้วยกัน

ด้วยความห่วงใยเสมอ
อ. อุษา ตันทพงษ์

DOWNLOAD >> HERE

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s