Hand out

เรื่องแจ้ง
1. ผู้ที่เรียนไม่ถึง 80 % จะไม่มีสิทธิสอบ กลางภาค 2 ก.ค.56 รู้ตัวให้ติดด่วน 
2. ประกาศเรื่องสอบ Mental status  29 -6-56 หัวหน้ากลุ่มทำสลากเป็นเลข 1-10 ค่ะ
    มาให้ อ.ประจำ Sec  
3. วันนี้เวลา 8.00-11.00 น. กลุ่มเรียนเสริม 17 คน เรียนที่ห้อง ICU เตรียม 11 แบบแผนมาด้วย 
     พร้อมแบบประเมินที่มีรูปติดจาก อ.ประจำกลุ่มเดิม 
5. วันนี้ เรียนทฤษฎี อ.ปรียนันท์ 13 น.ตรง 
                                                               ด้วยความปรารถดี 
                                                               อ.อรพิชา

17

DOWNLOAD >> HERE!

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s