sec02 ที่ฝึกสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รหัสวิชาTNUR3328

ถึงนักศึกษาที่ขึ้นฝึกsec02ทุกคน
          ตามที่ นศ.sec02 ฝึกสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รหัสวิชาTNUR3328 
ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.ถึง 20 ธค.56 นอกจากแบบประเมินทั้ง 2 แบบแล้วมีแบบ
ฟอร์มที่ต้องใช้อีก คือ 1) แบบฟอร์มประเมิน Case study  ที่ นศ.ต้องแนบ พร้อม
กับ Case study เมื่อส่ง Case ให้ Precepter ประเมินให้คะแนน กลุ่มละ 1 ชุด 
2) แบบประเมินประเด็นจริยธรรม นศ.ต้องแนบคู่กับเล่มประเด็นจริยธรรม ส่งให้
Precepter ให้คะแนนเช่นกัน 
และ 3) หัวหน้ากลุ่มติดตามใบคะแนนทั้ง 2 แบบ มาส่งครูหลังจากสิ้นสุด ward
สมเด็จฯ และward ราชบุรี  และพร้อมกันนี้ครูได้ส่งตัวอย่างการใช้กลไกทางจิต
เพื่อวิเคราะห์การใช้กลไกทางจิตของผู้ป่วยมาด้วย และแบบประเมินพฤติกรรม
ผู้ป่วยขณะเข้ากลุ่มกิจกรรมบำบัด   ทั้งนี้ให้หัวหน้ากลุ่มรวบรวมเข้าแฟ้มประจำ ward
ให้เรียบร้อยและส่งให้ครูตรวจแฟ้มในวันที่4 พ.ย.56 เวลา 13.00 น. 
            และในวันที่ 1 พ.ย.56ถือเป็นวันขึ้นward เวลา 8.30 น. แต่งชุดward พบกัน
ที่หน้าห้อง Nursing    Aj.Orpicha ketphun.

 

แบบฟอร์มโครงการชุมชน

DOWNLOAD >> HERE!

TNUR3328แบบประเมินcase study

DOWNLOAD >> HERE!

 

ประกาศรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช SEC 02 
ประกาศจากอ.อรพิชา 
>> พรุ่งนี้ให้เป็น self study ให้ทุกกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1-14 เขียนโครงการชื่อ “คริสเตรียน-อสม.ร่วมคิด พัฒนาชีวิต พิชิตความเครียด”(ห้ามลอกกันนะคะ!!!!) ตามแบบตัวอย่างการเขียนโครงการซึ่งอาจารย์ อรพิชาได้ส่งไฟล์ตัวอย่างในเมลล์ชั้นปี ให้แล้วค่ะ
>> ส่งรูปเล่มโครงการ (มีปกและรายชื่อ), แฟ้มเซนต์ชื่อ(ให้อาจารย์ตรวจความเรียบร้อย), สรุปงานกลุ่มจิตบำบัด(รัดเข็มขัดเป็นกลุ่ม) ส่งวันจันทร์ หลังเลิกเรียนวิชาวิจัยค่ะ 

Cr: Chiraporn Fonz

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s